Program

logo pokl


 OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe - superwizja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Mróz   
piątek, 13 lipca 2012 17:25

Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć mających na celu wspieranie pracy Asystentów Rodziny zatrudnionych w Ośrodku i innych osób zaangażowanych w pracę w projekcie systemowym, a które wchodzą w skład Zespołu ds. Asysty Rodziny, umożliwiających wymianę doświadczeń i zapobiegających wypaleniu zawodowemu poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik takich jak: warsztat, mini wykład, prezentacje, omawianie indywidualnych przypadków, konsultacje zastosowanych technik pracy lub innych, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami grupy roboczej Zespołu ds. Asysty Rodziny.


Pełna treść ogłoszenia: PDF | DOCX | RTF

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 18:15
 
OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe - działania środowiskowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Mróz   
piątek, 13 lipca 2012 17:25

Opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie zajęć mających na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pomocy osobom będącym w sytuacji kryzysowej związanej z doświadczeniem utraty / żałoby,  kataklizmu / katastrofy, czego efektem będzie wzrost wiedzy u osób uczestniczących w zajęciach z w/w zakresu. Grupą odbiorców zajęć będą specjaliści, których praca polega na wspieraniu osób przeżywających trudności i znajdujących się często w różnego rodzaju kryzysach.


Pełna treść ogłoszenia: PDF | DOCX | RTF

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 18:15
 
OGŁOSZENIE: Zapytanie ofertowe - doradztwo personalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Mróz   
piątek, 13 lipca 2012 17:25

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja usługi doradztwa personalnego polegająca na profesjonalnym określeniu Uczestnika pod kątem wyboru ścieżki zawodowej lub edukacyjnej i dalszego rozwoju, np. mocne strony, naturalne predyspozycje, styl zachowania i sposoby działania a zwłaszcza sposoby i tryb podejmowania decyzji, sposoby komunikacji, pracy w zespole, źródła motywacji, potencjał szkoleniowego; przeprowadzeniu indywidualnych spotkań doradczych wyjaśniających wynik wykonanej analizy oraz zebraniu informacji od Uczestnika w zakresie jego osobistych zamierzeń i planów oraz skonfrontowaniu obu wizji ścieżki rozwoju, czego efektem powinno być określenie konkretnych działań, jakie będzie realizował Uczestnik.


Pełna treść ogłoszenia: PDF | DOCX | RTF

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 18:14
 
Drukuj

Od stycznia 2012 roku Projekt systemowy pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu. Uczestnikami projektu będzie 100 osób w wieku 18 - 64 lat; bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. korzystających ze wsparcia OPS.

Zasadniczym wsparciem, udzielanym w projekcie będzie praca asystenta rodziny, który w odróżnieniu od pracownika socjalnego (biorącego również czynny udział w pracy z rodzinami) ) nie ma uprawnień do udzielania wsparcia finansowego.

Więcej…
 

logo pokl

 

 
«pierwszapoprzednia111213141516następnaostatnia»

Strona 15 z 16
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.