Cennik usług w OPS
Cennik usług w OPS PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2018 10:15

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy informuje, że od 1 lutego 2018 r. organizatorem i koordynatorem świadczenia usług opiekuńczych jest Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa". Przyznawaniem usług zajmuje się Ośrodek.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/1566/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy, cena usług opiekuńczych została ustalona na 17,75 zł, natomiast usług specjalistycznych - na 22,19 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 01.10.2018 r. cena usług opiekuńczych wynosi 17,53 zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych - 24,54 zł.

Wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w Dzielnicy Mokotów jest:

 

Agencja Służby Społecznej

Kościelak Spółka Jawna

ul. Kwiatowa 9

02-579 Warszawa

 
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.