Aktualności Koordynator
PDF Drukuj Email
czwartek, 01 sierpnia 2019 13:46

   

logo 2

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w Centrum Komunikacji Społecznej

 

   W dn. 24 lipca 2019 r. w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 odbyło się szkolenie koordynatorów wolontariatu z warszawskich domów pomocy społecznej oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego. Do działu w szkoleniu w roli eksperta zaproszono Koordynatora wolontariatu z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

 

W czasie wystąpienia zaprezentowano dobre praktyki w zakresie organizacji, prowadzenia rekrutacji i współpracy z wolontariuszami w Ośrodku. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z metodami pracy z wolontariuszami i korzyściami, jakie dla Ośrodka pełni wolontariat. Uczestnicy szkolenia poinformowani zostali także o warunkach formalnych, których spełnienie pozwoliło na wdrożenie wolontariatu w Ośrodku - m.in. o Zarządzeniu Dyrektora Ośrodka w tej sprawie, a także o zawieranych porozumieniach z wolontariuszami, roli i zadaniach jakie pełnią oraz o systemie motywowania wolontariuszy do podejmowania współpracy z Ośrodkiem. Zwrócono uwagę na to, jak ważne jest dobre rozpoznanie potrzeb wolontariuszy, by instytucja w pełni wykorzystała ich możliwości i gotowość do współpracy, a jednocześnie by wolontariusze czuli się pomocni i potrzebni instytucji. Zaprezentowano wnioski i korzyści ze zrealizowanych szkoleń dla wolontariuszy, a także cyklicznych spotkań ewaluacyjnych.

 Informacje zostały opracowane przez Koordynatora i przedstawione w formie prezentacji z omówieniem. Uczestnicy szkolenia zadawali pytania i byli zainteresowani przekazywanymi treściami, co wskazuje na przydatność przekazanej wiedzy praktycznej.

 Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy realizowany jest głównie poprzez pomoc dzieciom z rodzin objętych wsparciem Ośrodka w nauce i odrabianiu lekcji i spędzaniu czasu wolnego, jak również na rzecz osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Zakres wsparcia wolontariuszy ustalany jest indywidualnie z każdym z nich, według jego zainteresowań, potrzeb i możliwości czasowych.

 Wymaganiami stawianymi wolontariuszom są: otwartość, umiejętność przekazywania wiedzy, cierpliwość, empatia, chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, gotowość na nowe wyzwania.

       Ośrodek oferuje wolontariuszom porozumienie, możliwość otrzymania zaświadczenia o realizowanym wolontariacie, wsparcie specjalistów różnych dziedzin, dogodne warunki pracy z osobami korzystającymi w siedzibie Ośrodka, spotkania integracyjne, szkolenia.

 

Więcej informacji: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Bartłomieja 3, tel. (22) 852 61 30.


 
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.