Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Mróz   
czwartek, 17 września 2020 12:02

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-07-03
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  •  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Mróz i Andrzej Czerwiński, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 849-44-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Falęcka 10, 02-547 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
Pomieszczenia OPS znajdują się na II piętrze, dostęp poprzez klatkę schodową i windę.
Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na końcu korytarza. Przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Filia nr 1, ul. Iwicka 19, 00-736 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących
Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na końcu korytarza (po wejściu do budynki należy skręcić w lewo).
W budynku nie ma windy. Brak pięter. Jest podjazd dla wózków (dostęp od ulicy Zakrzewskiej).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Filia nr 2, ul. Wiktorska 83/87, 02-582 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na I piętrze.
Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się podjazd dla wózków. W obiekcie dostępna jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiktorska 83/87, 02-582 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się podjazd dla wózków.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na I piętrze.
Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. W obiekcie dostępna jest winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej, ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. W budynku nie ma windy. Jest podjazd dla wózków (od strony parkingu).
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Poprawiony: czwartek, 17 września 2020 13:54
 
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.