Główna FAQ
FAQ
   Wyświetl: 
1 Interpretacje wybranych przepisów: Dopuszczalność egzekucji ze świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 3785
2 Interpretacje wybranych przepisów: Wyjaśnienia dotyczące wysokości dochodu z działalności gospodarczej do celów ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 4756
3 Interpretacje wybranych przepisów: Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na studiach Andrzej Mróz 3355
4 Interpretacje wybranych przepisów: Dochód jednorazowy Andrzej Mróz 4067
5 Kto może skorzystać z usług domu pomocy? Andrzej Mróz 3080
6 Komu i na jakich zasadach przysługują usługi opiekuńcze? Andrzej Mróz 3557
7 Ja wygląda schemat postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 2797
8 Formy, w jakich udzielana jest pomoc społeczna Andrzej Mróz 2875
9 Kiedy udziela się pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 3581
10 Komu przysługuje pomoc społeczna ? Andrzej Mróz 3515
Copyright © 2018 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.