FAQ
FAQ
   Wyświetl: 
1 Interpretacje wybranych przepisów: Dopuszczalność egzekucji ze świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 4503
2 Interpretacje wybranych przepisów: Wyjaśnienia dotyczące wysokości dochodu z działalności gospodarczej do celów ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 5734
3 Interpretacje wybranych przepisów: Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na studiach Andrzej Mróz 3984
4 Interpretacje wybranych przepisów: Dochód jednorazowy Andrzej Mróz 4998
5 Kto może skorzystać z usług domu pomocy? Andrzej Mróz 3506
6 Komu i na jakich zasadach przysługują usługi opiekuńcze? Andrzej Mróz 4216
7 Ja wygląda schemat postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 3224
8 Formy, w jakich udzielana jest pomoc społeczna Andrzej Mróz 3316
9 Kiedy udziela się pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 4194
10 Komu przysługuje pomoc społeczna ? Andrzej Mróz 4114
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.