FAQ
FAQ
   Wyświetl: 
1 Interpretacje wybranych przepisów: Dopuszczalność egzekucji ze świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 5134
2 Interpretacje wybranych przepisów: Wyjaśnienia dotyczące wysokości dochodu z działalności gospodarczej do celów ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej Andrzej Mróz 6877
3 Interpretacje wybranych przepisów: Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na studiach Andrzej Mróz 4554
4 Interpretacje wybranych przepisów: Dochód jednorazowy Andrzej Mróz 5625
5 Kto może skorzystać z usług domu pomocy? Andrzej Mróz 3988
6 Komu i na jakich zasadach przysługują usługi opiekuńcze? Andrzej Mróz 4831
7 Ja wygląda schemat postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 3699
8 Formy, w jakich udzielana jest pomoc społeczna Andrzej Mróz 3779
9 Kiedy udziela się pomocy społecznej ? Andrzej Mróz 4822
10 Komu przysługuje pomoc społeczna ? Andrzej Mróz 4712
Copyright © 2021 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.