Aktualności
Aktualności
Warsztaty umiejętności opiekuńczo - wychowawczych - NABÓR LUTY 2018 PDF Drukuj Email
czwartek, 18 stycznia 2018 10:47

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Dział Pomocy Specjalistycznej z siedzibą przy ul. Bartłomieja 3

zaprasza do udziału wMokotowskiej Akademii Szczęśliwego Rodzica

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej informuje, że od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. będzie prowadzony nabór do udziału w warsztatach umiejętności opiekuńczo - wychowawczych w ramach Mokotowskiej Akademii Szczęśliwego Rodzica.

Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica to cykl zajęć, obejmujących pomoc rodzicom w trudnościach i wątpliwościach, związanych z opieką i wychowaniem dzieci w różnym wieku (do 18 r.ż.). Na Akademię składają się warsztaty umiejętności opiekuńczo - wychowawczych oraz grupa wsparcia dla rodziców.

Warsztaty umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dedykowane są rodzicom, zamieszkującym na terenie Dzielnicy Mokotów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności opiekuńczo - wychowawcze.

Cykl warsztatowy to 20 godzin spotkań edukacyjnych, obejmujących wiedzę i ćwiczenia z zakresu:

 • więzi łączących rodzica z dzieckiem,
 • umiejętności stawiania granic,
 • poznaniu emocji jakie nami kierują,
 • współpracy z dzieckiem,
 • poznaniu jak funkcjonuje system kar i nagród,
 • nauki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wpisywania dzieci w role.

Informacje organizacyjne:

 • Spotkania odbywać się będą w grupach do 10 osób w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3.
 • Spotkania prowadzone będą przez dwóch specjalistów.
 • W miarę możliwości zapewniona będzie opieka nad dziećmi.
 • Zajęcia są bezpłatne.
 • Po ukończeniu całego warsztatu wydawane jest zaświadczenie i dyplom.
 • Ilość miejsc jest ograniczona.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

 • telefonicznego: 22 852 61 30
 • osobistego, w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej  przy ul. Bartłomieja 3 w Warszawie.
 
PDF Drukuj Email
środa, 10 stycznia 2018 08:08

Zabawa choinkowa

W siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartłomieja 3 odbyło się spotkanie, zorganizowane dla dzieci i rodzin, objętych wsparciem specjalistycznym i asystą rodziny. Odbyło się ono z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wzięło w nim udział 30 dzieci i dorosłych.

Na czas spotkania pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej oraz wolontariusze współpracujący z Działem przygotowali atrakcje dla uczestników, a były to m.in. pokaz żonglerki kontaktowej, pogadanka na temat żonglerki, wspólne śpiewanie piosenek, zabawy w grupach i inne, inicjowane przez dzieci lub rodziców.

Ważnym elementem spotkania była część poświęcona wolontariuszom. Dzieciom przedstawiono wolontariat jako aktywność, mającą na celu pomoc innemu człowiekowi i omówiono zasady wykonywania tej działalności. Dzieci zadawały pytania o wolontariat, chętnie opowiadały, co wiedzą na ten temat. Wolontariusze dzielili się z dziećmi swoimi doświadczeniami w pracy, którą wykonują wolontaryjnie. Dzięki tej pogadance również rodzice mieli możliwość zapoznania się z tematyką wolontariatu.

Na czas spotkania udekorowano salę w taki sposób, aby wprowadzała ona uczestników w świąteczny nastrój. Ubrano choinkę, rozwieszono ręcznie wykonane dekoracje z papieru kolorowego i balony. Dzięki temu sala stała się przyjaznym dla dzieci miejscem, w którym mogły one wspólnie spędzić czas z rodzicami i innymi dziećmi. Dla wszystkich obecnych zorganizowano również słodki poczęstunek.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w zabawie i rozeszli się do domów w bardzo dobrym nastroju.

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 10:46
Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu
 
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu "Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu" nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 , który będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach)  poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w terminie od
01-11-2017 r. do 31-07-2018 r.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby:
 • niepełnosprawne (22 osoby),
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (4 osoby),
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (4 osoby)

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Diagnozy indywidualnych potrzeb potencjałów Uczestników Projektu połączona z pośrednictwem psychologicznym,
 • Warsztatów kompetencji społecznych,
 • Poradnictwa zawodowego,
 • Szkolenia zawodowego,
 • Płatnego stażu zawodowego,
 • Pośrednictwa pracy.
Załączniki:
Pobierz (Plakat.pdf)Plakat.pdf[ ]1406 Kb
Pobierz (Wykaz gmin.doc)Wykaz gmin.doc[ ]51 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 11 grudnia 2017 11:03
 
PDF Drukuj Email

Rodziny wspierające w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza osoby i rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

     Rodziną wspierającą może zostać każdy, kto:

 •       chciałaby pomóc innej rodzinie w wychowywaniu i opiece nad dziećmi,
 •       czuje, że w zakresie opieki i wychowania dzieci ma dużo wiedzy i umiejętności i mógłby się nimi podzielić,
 •       ma wiele sił i woli, by pomagać innym,
 •       dysponuje wolnym czasem i chciałby go spożytkować na pomoc innym,
 •       ma stałe źródło utrzymania,
 •       wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 •       jest sumienny i pozytywnie nastawiony do ludzi.

 

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom, które mają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych. Jest "nauczycielem" dla rodzin wspieranych - uczy je, jak trzeba i można zajmować się dziećmi, jak dbać o ich rozwój, jak spełniać się w roli rodzica. Uczy, w jaki sposób wykorzystywać czas, aby budować pozytywne, dobre i trwałe relacje w rodzinie. Ponadto może stać się wzorem dla rodziny wspieranej w zakresie kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Jej zadaniem jest również organizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych czy pomoc im w nauce.

Rodzina wspierająca współpracuje z rodziną, objętą specjalistycznym wsparciem Ośrodka. Wsparcie to udzielane jest w formie asysty rodziny, zatem rodzina wspierająca może liczyć na pomoc specjalisty. Ośrodek oferuje także rodzinom - zarówno wspierającym jak i wspieranym - specjalistyczne poradnictwo rodzinne lub psychologiczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej:

 •        pomoc asystenta rodziny wspieranej,
 •         wsparcie psychologiczne,
 •         specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
 •         możliwość udziału w zajęciach doszkalających i podnoszących umiejętności własne,
 •         superwizję.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłaszać swoją kandydaturę w Dziale Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartłomieja 3 bądź pod numerem telefonu (22) 852 61 30.

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 11:22
 
PDF Drukuj Email

  Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy świadczy poradnictwo w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, przewidzianych w Ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Poradnictwo to w szczególności dotyczy przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka i świadczone jest w formie:

 

- asysty rodziny

 

- wsparcia psychologicznego

 

Ośrodek zapewnia również możliwość uzyskania pomocy socjalnej i prawnej.

 

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w oparciu o Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?"Za życiem" są:

 

- kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

 

- rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje bądź uzyskać wsparcie asystenta rodziny należy skontaktować się z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

- w siedzibie Działu przy ul. Bartłomieja 3 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

- telefonicznie, 22 852 61 30

 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem":

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

Program "Za Życiem": http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250

 

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Za życiem":

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Informator Ministerstwa Zdrowia, dotyczący programu "Za życiem":

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, mogą również starać się o świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł. Jest to jednorazowe świadczenie stanowiące wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, o ile upośledzenie to lub choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

 

Uzyskanie wsparcia finansowego możliwe jest po złożeniu wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowego świadczenia i sposobu jego uzyskania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy:

 

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowego-swiadczenia-za-zyciem-

 

Wysokość świadczenia jest niezależna od kryterium dochodowego i nie jest uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+). Nie jest również traktowana jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej.

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184/59433/wniosek_o_jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem_0.pdf

 

 Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184//59433//wzor_zaswiadczenia_jednorazowe_swiadczenie.pdf

 

 

Informacje dot. zaświadczenia lekarskiego:

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 10:56
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 15
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.