Aktualności
Aktualności
PDF Drukuj Email
środa, 10 stycznia 2018 08:08

Zabawa choinkowa

W siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartłomieja 3 odbyło się spotkanie, zorganizowane dla dzieci i rodzin, objętych wsparciem specjalistycznym i asystą rodziny. Odbyło się ono z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wzięło w nim udział 30 dzieci i dorosłych.

Na czas spotkania pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej oraz wolontariusze współpracujący z Działem przygotowali atrakcje dla uczestników, a były to m.in. pokaz żonglerki kontaktowej, pogadanka na temat żonglerki, wspólne śpiewanie piosenek, zabawy w grupach i inne, inicjowane przez dzieci lub rodziców.

Ważnym elementem spotkania była część poświęcona wolontariuszom. Dzieciom przedstawiono wolontariat jako aktywność, mającą na celu pomoc innemu człowiekowi i omówiono zasady wykonywania tej działalności. Dzieci zadawały pytania o wolontariat, chętnie opowiadały, co wiedzą na ten temat. Wolontariusze dzielili się z dziećmi swoimi doświadczeniami w pracy, którą wykonują wolontaryjnie. Dzięki tej pogadance również rodzice mieli możliwość zapoznania się z tematyką wolontariatu.

Na czas spotkania udekorowano salę w taki sposób, aby wprowadzała ona uczestników w świąteczny nastrój. Ubrano choinkę, rozwieszono ręcznie wykonane dekoracje z papieru kolorowego i balony. Dzięki temu sala stała się przyjaznym dla dzieci miejscem, w którym mogły one wspólnie spędzić czas z rodzicami i innymi dziećmi. Dla wszystkich obecnych zorganizowano również słodki poczęstunek.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w zabawie i rozeszli się do domów w bardzo dobrym nastroju.

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 10:46
Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu
 
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu "Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu" nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 , który będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach)  poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w terminie od
01-11-2017 r. do 31-07-2018 r.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby:
 • niepełnosprawne (22 osoby),
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (4 osoby),
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (4 osoby)

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Diagnozy indywidualnych potrzeb potencjałów Uczestników Projektu połączona z pośrednictwem psychologicznym,
 • Warsztatów kompetencji społecznych,
 • Poradnictwa zawodowego,
 • Szkolenia zawodowego,
 • Płatnego stażu zawodowego,
 • Pośrednictwa pracy.
Załączniki:
Pobierz (Plakat.pdf)Plakat.pdf[ ]1406 Kb
Pobierz (Wykaz gmin.doc)Wykaz gmin.doc[ ]51 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 11 grudnia 2017 11:03
 
PDF Drukuj Email

Rodziny wspierające w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza osoby i rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

     Rodziną wspierającą może zostać każdy, kto:

 •       chciałaby pomóc innej rodzinie w wychowywaniu i opiece nad dziećmi,
 •       czuje, że w zakresie opieki i wychowania dzieci ma dużo wiedzy i umiejętności i mógłby się nimi podzielić,
 •       ma wiele sił i woli, by pomagać innym,
 •       dysponuje wolnym czasem i chciałby go spożytkować na pomoc innym,
 •       ma stałe źródło utrzymania,
 •       wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 •       jest sumienny i pozytywnie nastawiony do ludzi.

 

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom, które mają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych. Jest "nauczycielem" dla rodzin wspieranych - uczy je, jak trzeba i można zajmować się dziećmi, jak dbać o ich rozwój, jak spełniać się w roli rodzica. Uczy, w jaki sposób wykorzystywać czas, aby budować pozytywne, dobre i trwałe relacje w rodzinie. Ponadto może stać się wzorem dla rodziny wspieranej w zakresie kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Jej zadaniem jest również organizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych czy pomoc im w nauce.

Rodzina wspierająca współpracuje z rodziną, objętą specjalistycznym wsparciem Ośrodka. Wsparcie to udzielane jest w formie asysty rodziny, zatem rodzina wspierająca może liczyć na pomoc specjalisty. Ośrodek oferuje także rodzinom - zarówno wspierającym jak i wspieranym - specjalistyczne poradnictwo rodzinne lub psychologiczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej:

 •        pomoc asystenta rodziny wspieranej,
 •         wsparcie psychologiczne,
 •         specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
 •         możliwość udziału w zajęciach doszkalających i podnoszących umiejętności własne,
 •         superwizję.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłaszać swoją kandydaturę w Dziale Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bartłomieja 3 bądź pod numerem telefonu (22) 852 61 30.

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 11:22
 
PDF Drukuj Email

  Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy świadczy poradnictwo w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, przewidzianych w Ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Poradnictwo to w szczególności dotyczy przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka i świadczone jest w formie:

 

- asysty rodziny

 

- wsparcia psychologicznego

 

Ośrodek zapewnia również możliwość uzyskania pomocy socjalnej i prawnej.

 

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w oparciu o Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?"Za życiem" są:

 

- kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

 

- rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje bądź uzyskać wsparcie asystenta rodziny należy skontaktować się z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

- w siedzibie Działu przy ul. Bartłomieja 3 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

- telefonicznie, 22 852 61 30

 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem":

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

Program "Za Życiem": http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250

 

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Za życiem":

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Informator Ministerstwa Zdrowia, dotyczący programu "Za życiem":

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, mogą również starać się o świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł. Jest to jednorazowe świadczenie stanowiące wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, o ile upośledzenie to lub choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

 

Uzyskanie wsparcia finansowego możliwe jest po złożeniu wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowego świadczenia i sposobu jego uzyskania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy:

 

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowego-swiadczenia-za-zyciem-

 

Wysokość świadczenia jest niezależna od kryterium dochodowego i nie jest uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+). Nie jest również traktowana jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej.

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184/59433/wniosek_o_jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem_0.pdf

 

 Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184//59433//wzor_zaswiadczenia_jednorazowe_swiadczenie.pdf

 

 

Informacje dot. zaświadczenia lekarskiego:

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 10:56
 
PDF Drukuj Email

Informacja nt. Biegu Hutniczka

W dniu 8 października 2017 r. w Hucie ArcelorMittal Warszawa odbył się Przeszkodowy Dzień Hutnika oraz Bieg Hutniczka. Wzięły w nim udział dzieci z rodzin, objętych wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w szczególności asystą rodziny.

Bieg Hutniczka jest konkurencją, polegającą na pokonaniu określonego dystansu na którym umiejscowione są przeszkody. Organizatorzy, odpowiednio do wieku dzieci, przygotowali kilka tras: dla dzieci w wieku 4 - 8 lat tor biegu miał długość 600 m i zawierał 10 przeszkód, dzieci w wieku 9 - 11 lat biegły ok. 800 m i pokonały 12 przeszkód a najstarsza grupa dzieci w wieku 12 - 15 lat przebiegła ok. 1600 m i pokonała 24 przeszkody.

Ideą biegu jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, zwłaszcza do biegania, skakania i pokonywania przeszkód, wymagających sprawności fizycznej. Bardzo ważnym elementem zawodów jest również pokazywanie dzieciom wartości pomagania sobie nawzajem oraz dobra zabawa, przez którą dzieci mogą się wiele nauczyć.

Aktywizacja dzieci poprzez sport jest ważnym czynnikiem wspierającym prawidłowy ich rozwój. Poprzez udział w Biegu Hutniczka, rodzice mogli zobaczyć, jak wiele radości daje dzieciom udział w takich konkurencjach pokazując jednocześnie znaczenie wzajemnej pomocy i wspólnej zabawy w duchu fair play.  

Udział w Biegu Hutniczka pozwolił rodzicom i dzieciom na wspólne spędzenie czasu wolnego. Każdy uczestnik biegu otrzymał medal, gadżet Klubu Hutnik Warszawa oraz bidon.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 18
Copyright © 2020 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.