Aktualności
Aktualności
PDF Drukuj Email

  Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy świadczy poradnictwo w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, przewidzianych w Ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Poradnictwo to w szczególności dotyczy przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka i świadczone jest w formie:

 

- asysty rodziny

 

- wsparcia psychologicznego

 

Ośrodek zapewnia również możliwość uzyskania pomocy socjalnej i prawnej.

 

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w oparciu o Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?"Za życiem" są:

 

- kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

 

- rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje bądź uzyskać wsparcie asystenta rodziny należy skontaktować się z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

- w siedzibie Działu przy ul. Bartłomieja 3 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

- telefonicznie, 22 852 61 30

 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem":

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

Program "Za Życiem": http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250

 

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Za życiem":

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Informator Ministerstwa Zdrowia, dotyczący programu "Za życiem":

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, mogą również starać się o świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł. Jest to jednorazowe świadczenie stanowiące wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, o ile upośledzenie to lub choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

 

Uzyskanie wsparcia finansowego możliwe jest po złożeniu wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowego świadczenia i sposobu jego uzyskania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy:

 

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowego-swiadczenia-za-zyciem-

 

Wysokość świadczenia jest niezależna od kryterium dochodowego i nie jest uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+). Nie jest również traktowana jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej.

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184/59433/wniosek_o_jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem_0.pdf

 

 Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184//59433//wzor_zaswiadczenia_jednorazowe_swiadczenie.pdf

 

 

Informacje dot. zaświadczenia lekarskiego:

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 10:56
 
PDF Drukuj Email

Informacja nt. Biegu Hutniczka

W dniu 8 października 2017 r. w Hucie ArcelorMittal Warszawa odbył się Przeszkodowy Dzień Hutnika oraz Bieg Hutniczka. Wzięły w nim udział dzieci z rodzin, objętych wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w szczególności asystą rodziny.

Bieg Hutniczka jest konkurencją, polegającą na pokonaniu określonego dystansu na którym umiejscowione są przeszkody. Organizatorzy, odpowiednio do wieku dzieci, przygotowali kilka tras: dla dzieci w wieku 4 - 8 lat tor biegu miał długość 600 m i zawierał 10 przeszkód, dzieci w wieku 9 - 11 lat biegły ok. 800 m i pokonały 12 przeszkód a najstarsza grupa dzieci w wieku 12 - 15 lat przebiegła ok. 1600 m i pokonała 24 przeszkody.

Ideą biegu jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, zwłaszcza do biegania, skakania i pokonywania przeszkód, wymagających sprawności fizycznej. Bardzo ważnym elementem zawodów jest również pokazywanie dzieciom wartości pomagania sobie nawzajem oraz dobra zabawa, przez którą dzieci mogą się wiele nauczyć.

Aktywizacja dzieci poprzez sport jest ważnym czynnikiem wspierającym prawidłowy ich rozwój. Poprzez udział w Biegu Hutniczka, rodzice mogli zobaczyć, jak wiele radości daje dzieciom udział w takich konkurencjach pokazując jednocześnie znaczenie wzajemnej pomocy i wspólnej zabawy w duchu fair play.  

Udział w Biegu Hutniczka pozwolił rodzicom i dzieciom na wspólne spędzenie czasu wolnego. Każdy uczestnik biegu otrzymał medal, gadżet Klubu Hutnik Warszawa oraz bidon.

 
PDF Drukuj Email

Dzień Otwarty LSW Wierzbno

 

W dniu 22 września 2017 r. w godz. 16:00 - 20:00 odbył się dzień otwarty, zorganizowany przez Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, które realizuje Lokalny System Wsparcia na Wierzbnie. Spotkanie zorganizowane zostało przy ul. Malczewskiego 44a, a Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy został zaproszony, aby w jego czasie zaprezentować swoją działalność mieszkańcom Wierzbna i okolic.

 

Dzień otwarty został zorganizowany po to, by przybliżyć mieszkańcom osiedla Wierzbna ideę projektu Lokalnego Systemu Wsparcia Wierzbno, a także przedstawić informacje o działaniach, jakie w jego ramach realizowane są na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy dnia otwartego mogli zapisać się na zajęcia, które przygotowywane są w ramach systemu a także porozmawiać ze specjalistami, zaangażowanymi w pracę w LSW.

 

Ośrodek, jako jedna z zaproszonych instytucji, w czasie dnia otwartego zorganizował stoisko, w czasie którego pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej prezentowali rodzaje wsparcia, jakie oferowane jest przez Ośrodek i Dział ? poradnictwo rodzinne, specjalistyczne, psychologiczne
i dotyczące interwencji kryzysowej. Informowano również o wsparciu, realizowanym przez pracowników socjalnych a także świadczonym w ramach aktywnego poszukiwania pracy
i poradnictwa zawodowego. Każdy z odwiedzających stoisko Ośrodka mógł zapoznać się
z udostępnionymi materiałami informacyjnymi (ulotkami i broszurami).

 

Pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej OPS Mokotów zorganizowali na dzień otwarty szereg atrakcji i zabaw, głównie dla dzieci, angażujących najmłodszych jak i dorosłych we wspólną aktywność. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się:

 

-          malowanie twarzy profesjonalnymi farbkami do twarzy, wg pomysłów dzieci lub wzorów;

 

-          puszczanie baniek mydlanych;

 

-          budowanie figur i zwierząt z podłużnych, kolorowych balonów;

 

-          kolorowanie kredkami, flamastrami;

 

-          pokaz żonglerki, wykonany przez wolontariusza.

 

Stoisko Ośrodka przygotowane zostało wcześniej, aby w momencie ogłoszenia otwarcia spotkania, odwiedzający mogli od razu zacząć korzystać z realizowanych na nim atrakcji. Wszyscy odwiedzający chętnie brali udział w zaproponowanych przez Ośrodek działaniach, a atrakcje przygotowane dla nich spotkały się z dużym zainteresowaniem.

 

Poprawiony: środa, 04 października 2017 09:47
 
PDF Drukuj Email

Piknik integracyjny "Spotkajmy się"

W dniu 15 września 2017 r. w godz. 14:00 - 20:00 odbył się piknik integracyjny pn. "Spotkajmy się". Piknik organizowany był przez Stowarzyszenie w Stronę Marzeń i odbył się przy ul. Tuchlińskiej 2a. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy został zaproszony, aby w jego czasie zaprezentować swoją działalność mieszkańcom Służewca i okolic.

Pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej OPS Mokotów opracowali koncepcję atrakcji, jakie miały być realizowane w czasie pikniku dla mieszkańców okolicznych osiedli. Wykorzystano przy tym doświadczenia, zebrane w czasie poprzednich wydarzeń plenerowych i stoisk, organizowanych przez Ośrodek. Skoncentrowano się na tym, aby jak najwięcej atrakcji przygotować dla dzieci, angażujących jednocześnie rodziców i opiekunów do wspólnej aktywności.

Na stoisku udostępnione zostały ulotki i broszury informacyjne o wsparciu, świadczonym przez Ośrodek, co umożliwiło pozyskanie informacji na ten temat przez szerokie grono potencjalnych zainteresowanych. Każdy z odwiedzających mógł poznać całościowo działania Ośrodka oraz Działu Pomocy Specjalistycznej - poradnictwa rodzinnego, specjalistycznego, psychologicznego i dotyczącego interwencji kryzysowej. Udzielano również informacji o wsparciu, realizowanym przez pracowników socjalnych, a także o poradnictwie zawodowym.

Stoisko Ośrodka przygotowane zostało wcześniej, aby w momencie oficjalnego otwarcia pikniku, odwiedzający mogli od razu zacząć korzystać z realizowanych na nim atrakcji. Dla dzieci przygotowano następujące zabawy:

-          malowanie twarzy profesjonalnymi farbkami do twarzy, wg pomysłów dzieci lub wzorów;

-          puszczania baniek mydlanych;

-          budowanie figur i zwierząt z podłużnych, kolorowych balonów;

-          kolorowanie kredkami, flamastrami.

Stoisko Ośrodka przygotowane zostało w taki sposób, aby angażować we wspólne działania dzieci i dorosłych. Wszyscy odwiedzający chętnie brali udział w zaproponowanych przez Ośrodek działaniach, a atrakcje przygotowane dla nich spotkały się z dużym zainteresowaniem.

 
PDF Drukuj Email

Informacja nt. biegu Spartan Race

 W dn. 26 sierpnia 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się bieg Spartan Race. Uczestniczyły w nim m.in. dzieci z rodzin objętych wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Spartan Race jest biegiem, polegającym na pokonywaniu określonego dystansu
z przeszkodami. Organizatorzy przygotowują kilka tras, adekwatnie do możliwości i wieku uczestników (4 -14 lat).

Ideą zawodów jest zainspirowanie dzieci aby wyszły na dwór, były aktywne poprzez sport. Wydarzenie to zachęca dzieci do skakania, biegania, brudzenia się, pomagania sobie i do dobrej zabawy w czasie pokonywania przeszkód. Przekazywana przez organizatorów zasada mówi, że "nigdy nie jest się zbyt młodym, aby ustalać sobie cele i je osiągać".

Przez udział w biegu z przeszkodami, rodzice dowiadują się jak ważna w życiu dziecka jest aktywność fizyczna, która sprzyja rozwojowi mięśni i kości, redukcji tłuszczu, rozwijaniu zdrowych nawyków. Wyzwania w Spartan Kids Race są idealnie dopasowane, aby budować bardziej wysportowanego, silniejszego i zdrowszego młodego człowieka.

Zabawa, poczucie przynależności stanowią nieodłączną część biegu Spartan Race. W Spartan Junior chodzi o tworzenie zdrowej i aktywnej społeczności i budowanie silniejszej rodziny.

Dzieci uczestniczące w biegu otrzymały pamiątkowe fotografie i koszulki.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 17
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.