Aktualności
Aktualności
WYRÓŻNIENIE PDF Drukuj Email
czwartek, 04 grudnia 2014 11:26

Wyróżnienie dla OPS Mokotów

W dniu 25 listopada 2014 roku zostało przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Działania Ośrodka, wzięte pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia to realizacja aktywnej integracji w ramach projektu systemowego, realizowanego od sześciu lat. Najważniejszym z nich jest asysta rodziny, polegająca na wspieraniu rodzin niewydolnych wychowawczo lub mających problemy z wypełnianiem funkcji wychowawczych. Aktualnie w Ośrodku zatrudnionych jest siedmiu asystentów rodziny, a tego rodzaju wsparciem objęto dotychczas 158 rodzin wraz z dziećmi.

 

W ramach Działu Pomocy Specjalistycznej, w 2013 roku powstał Zespół Interwencji Kryzysowej, który jest odpowiedzią Ośrodka na zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne mieszkańców Dzielnicy. Zespół Interwencji Kryzysowej uzupełnia i wzbogaca działania Ośrodka o łatwo dostępną pomoc psychologiczną. Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjował w 2014 r. współpracę z Komendą Rejonową Policji Warszawa II, polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla 120 policjantów prewencji z rejonu Dzielnicy. Szkolenia prowadzone były przez interwentów kryzysowych Działu Pomocy Specjalistycznej.

 

Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka proponuje pomoc mieszkańcom Dzielnicy również w formie mediacji. Od 2008 roku w ramach realizacji projektu systemowego podejmuje współpracę z liceami ogólnokształcącymi na terenie Dzielnicy. Współpraca polega na przeprowadzaniu wśród uczniów testów, badających profil zawodowy i osobowy. Łącznie tego rodzaju wsparciem objęto grupę liczącą ponad 1500 osób.

 

Praktyka pokazuje, że działania z zakresu aktywnej integracji, konsekwentnie wdrażane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przynoszą oczekiwane rezultaty. Oferta pomocowa Ośrodka została dzięki nim poszerzona. Także pracownicy Ośrodka mogą liczyć na wszechstronne wsparcie swoich działań, przez co praca Ośrodka staje się interdyscyplinarna i kompleksowa. Dzięki temu, klient nie musi sam poszukiwać dróg wsparcia dla siebie, ale pomoc jest mu proponowana i świadczona na miejscu.

 

Działania, inicjujące w klientach pomocy społecznej chęć zmiany swojego życia lub stopniowego rozwiązywania swoich problemów, realizowane przez Dział Pomocy Specjalistycznej, umożliwiają znaczne podwyższenie jakości i skuteczności pomocy społecznej w Dzielnicy Mokotów.

 


 

Załączniki:
Pobierz (wyroznienie.pdf)wyroznienie.pdf[ ]293 Kb
 
PDF Drukuj Email

Projekt socjalny
"Poprawa funkcjonowania społecznego kobiet doznających i zagrożonych przemocą"

 

W dniach 14, 21, 23 i 28 października 2014 roku odbyły się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy spotkania dla kobiet, będących podopiecznymi Ośrodka, które doznają przemocy w rodzinie i są nią zagrożone. Spotkania zostały zorganizowane i zrealizowane w ramach projektu socjalnego przez pracowników socjalnych: Magdalenę Kowalik i Samantę Śliwińską. Przeprowadzenie zajęć było częścią odbywania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Mediacje

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Znajdujesz się w konflikcie z kimś z rodziny?

Potrzebujesz pomocy w dojściu do porozumienia z kimś, z kim pozostajesz w kłótni?

Zależy Ci na rozwiązaniu sporu bez udziału instytucji zewnętrznych?

Chcesz porozmawiać z kimś w oparciu o zasady,

zapewniające wam dobre i bezpieczne warunki rozmowy?

Mediacja:

NIE rozstrzyga,

NIE proponuje rozwiązań,

NIE narzuca najlepszego w danej sytuacji wyjścia z konfliktu.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem mediacyjnym, zgłoś się do swojego pracownika socjalnego lub do Biura Projektu w budynku Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiśniowej 37 (parter, wejście od strony szpitala przy ul. Madalińskiego). Biuro jest czynne codziennie w godzinach 8:00 - 16:00.

 altalt

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 14:32
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

"Chcę być niezależna!
Program aktywizacji zawodowej kobiet"

 

W związku z realizacją wizyty studyjnej, która miała miejsce w dniach 6-8 listopada 2013 w ramach projektu "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet", w Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm - u Partnera projektu, publikujemy poniżej wnioski i rekomendacje z wizyty studyjnej (format PDF).

 

Pełna wersja raportu z wizyty studyjnej znajduje się na stronie internetowej projektu "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet":

www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna

 


 
PDF Drukuj Email


 

P A M I Ę T A J,

że na przerwanie przemocy domowej nigdy nie jest za późno.

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Cechy przemocy domowej:

  •  INTENCJONALNOŚĆ - zamierzone działanie, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie osoby doznającej przemocy w rodzinie;
  •  NIERÓWNOWAGA SIŁ - zdecydowane przewaga jednej ze stron w relacji (fizyczna również, ale przede wszystkim psychiczna);
  •  POWODOWANIE CIERPIENIA I BÓLU - narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. Doświadczanie cierpienia i bólu powoduje, że ofiara traci zdolność do samoobrony;
  •  NARUSZANIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH - sprawca wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa (np. do stanowienia o sobie, nietykalności cielesnej, godności itp.)

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia11121314następnaostatnia»

Strona 13 z 14
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.