Galerie
Warsztaty dla policjantów prewencji

 W lipcu 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zainicjował współprace z Komendą Rejonowa Policji Warszawa II. W ramach zawartego porozumienia w okresie 16 lipca ? 4 września br. odbył się cykl szkoleń dla 120 policjantów prewencji z rejonu Dzielnicy.

Warsztaty prowadzone przez psychologów Ośrodka ? interwentów kryzysowych, miały na celu podniesienie kwalifikacji uczestników oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Policjanci wzbogacili swoją wiedzę na temat zjawiska przemocy i zasad pracy w rodzinach, w których występuje ten problem. Funkcjonariusze Policji, w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty, są osobami, które najczęściej, jako pierwsi nawiązują kontakt z środowiskami, w których dochodzi do przemocy. Obligatoryjnie monitorują te środowiska. To właśnie od nich bardzo często zależy dalsza współpraca osób doświadczających przemocy czy osób stosujących przemoc, ze służbami pomocowymi.

            Zagadnieniami, poruszanymi na zajęciach były:

  1. Charakterystyka przemocy domowej i rozróżnienie przemocy i konfliktu;
  2. Charakterystyka osób doświadczających przemocy (postawy, zachowania);
  3. Mechanizmy trzymające ofiary w związkach przemocowych;
  4. Prawidłowa komunikacja interpersonalna z osobą doświadczającą przemocy;
  5. Charakterystyka sprawców przemocy;
  6. Mechanizmy, które sprawiają, że ludzie stosują przemoc;
  7. Prawidłowa komunikacja interpersonalna ze sprawcą przemocy;
  8. Mity i stereotypy dotyczące zjawiska przemocy domowej.

W szkoleniach kładziony był nacisk na: umiejętność rozpoznania przemocy, zrozumienie zjawiska przemocy, umiejętności związane z rozmową z osobami doświadczającymi przemocy tak, aby zachęcić je do współpracy i okazać wsparcie, a osobami stosującymi przemoc tak, aby pokazać im konsekwencje działań (konsekwencje prawno ? karne).

Bardzo ważnym elementem szkoleń była edukacja w zakresie przeciwdziałania stereotypom oraz profilaktyka rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z celów było uczulenie funkcjonariuszy Policji na sygnały czy symptomy, które mogą wskazywać na występowanie przemocy w rodzinie zwłaszcza, jeśli członkowie rodzin jej zaprzeczają.

Kolejnym ważnym elementem warsztatów było przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Policji. Tylko poprzez zrozumienie mechanizmu przemocy możliwa jest nie tylko skuteczna pomoc, ale i wspierania w sytuacji, w której osoba doświadczająca przemocy pozostaje w związku przemocowym.

Szkolenia stały się forum wymiany doświadczeń. Prowadzący mieli możliwość zadawać pytania słuchaczom i gromadzić informacje zwrotne od nich. Wymiana informacji umożliwia planowaniu dalszych działań Ośrodka, oraz jest źródłem cennej wiedzy dla pracowników OPS.

Uczestnicy warsztatów ocenili poziom szkolenia jako wysoki i uważają je za przydatne w wykonywanej pracy, podając istotne szczegóły i propozycje dalszej działalności ze wskazaniem innych grup zawodowych, które mogłyby uczestniczyć w takich szkoleniach (wymieniając m.in. dzielnicowych, kuratorów itp.). W związku z tym w Ośrodku rozważane są możliwości rozszerzenia grupy docelowej przy jednoczesnej modyfikacji treści szkolenia, stosownie do zakresu czynności zawodowych poszczególnych specjalistów.

 

Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.