WYRÓŻNIENIE Drukuj
czwartek, 04 grudnia 2014 11:26

Wyróżnienie dla OPS Mokotów

W dniu 25 listopada 2014 roku zostało przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Działania Ośrodka, wzięte pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia to realizacja aktywnej integracji w ramach projektu systemowego, realizowanego od sześciu lat. Najważniejszym z nich jest asysta rodziny, polegająca na wspieraniu rodzin niewydolnych wychowawczo lub mających problemy z wypełnianiem funkcji wychowawczych. Aktualnie w Ośrodku zatrudnionych jest siedmiu asystentów rodziny, a tego rodzaju wsparciem objęto dotychczas 158 rodzin wraz z dziećmi.

 

W ramach Działu Pomocy Specjalistycznej, w 2013 roku powstał Zespół Interwencji Kryzysowej, który jest odpowiedzią Ośrodka na zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne mieszkańców Dzielnicy. Zespół Interwencji Kryzysowej uzupełnia i wzbogaca działania Ośrodka o łatwo dostępną pomoc psychologiczną. Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjował w 2014 r. współpracę z Komendą Rejonową Policji Warszawa II, polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla 120 policjantów prewencji z rejonu Dzielnicy. Szkolenia prowadzone były przez interwentów kryzysowych Działu Pomocy Specjalistycznej.

 

Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka proponuje pomoc mieszkańcom Dzielnicy również w formie mediacji. Od 2008 roku w ramach realizacji projektu systemowego podejmuje współpracę z liceami ogólnokształcącymi na terenie Dzielnicy. Współpraca polega na przeprowadzaniu wśród uczniów testów, badających profil zawodowy i osobowy. Łącznie tego rodzaju wsparciem objęto grupę liczącą ponad 1500 osób.

 

Praktyka pokazuje, że działania z zakresu aktywnej integracji, konsekwentnie wdrażane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przynoszą oczekiwane rezultaty. Oferta pomocowa Ośrodka została dzięki nim poszerzona. Także pracownicy Ośrodka mogą liczyć na wszechstronne wsparcie swoich działań, przez co praca Ośrodka staje się interdyscyplinarna i kompleksowa. Dzięki temu, klient nie musi sam poszukiwać dróg wsparcia dla siebie, ale pomoc jest mu proponowana i świadczona na miejscu.

 

Działania, inicjujące w klientach pomocy społecznej chęć zmiany swojego życia lub stopniowego rozwiązywania swoich problemów, realizowane przez Dział Pomocy Specjalistycznej, umożliwiają znaczne podwyższenie jakości i skuteczności pomocy społecznej w Dzielnicy Mokotów.

 


 

Załączniki:
Pobierz (wyroznienie.pdf)wyroznienie.pdf[ ]293 Kb