Alienacja rodzicielska Drukuj
czwartek, 02 sierpnia 2018 12:49

Informacja nt. wykładu "Alienacja rodzicielska"

W dn. 10 lipca 2018 r. w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbył się wykład pt. "Alienacja rodzicielska", dedykowany pracownikom socjalnym i asystentom rodziny, zatrudnionym w Ośrodku.

Wykład prowadzony był przez Fundację "Pomocownia" w ramach projektu finansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy - Panią Joannę Żewakowską oraz Pana Pawła Maciaszka.

W wykładzie wzięło udział łącznie 15 osób, które aktywnie włączały się w dyskusję nt. poruszanych problemów i zagadnień, przytaczały przykłady z codziennej pracy, które omawiali ze specjalistami. Uczestnicy otrzymali od prowadzących obszerne materiały szkoleniowe.

Udział w wykładzie stał się okazją dla specjalistów pracujących z rodzinami do poszerzenia swojej wiedzy nt. zachowań osób dorosłych wobec dzieci i siebie w sytuacjach kryzysowych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, poczucie bezpieczeństwa dziecka w rodzinie oraz na jego życie.

Wszyscy uczestnicy wykładu wyrazili zainteresowanie kolejnymi tego rodzaju spotkaniami, omawiającymi pojedyncze problemy, pojawiające się w rodzinie. Forma wykładu otwartego, w czasie którego wszyscy zebrani mogą zabrać głos, również odpowiadała uczestnikom.

.