Drukuj
poniedziałek, 25 listopada 2019 13:01

Zaproszenie do składania ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa, zaprasza podmioty świadczące usługi w zakresie medycyny pracy do złożenia ofert na "Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy".

 

        Zmiana załącznika nr 3 Zapytania ofertowego w §6