Główna Aktualności Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin
PDF Drukuj Email

  Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy świadczy poradnictwo w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, przewidzianych w Ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Poradnictwo to w szczególności dotyczy przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka i świadczone jest w formie:

 

- asysty rodziny

 

- wsparcia psychologicznego

 

Ośrodek zapewnia również możliwość uzyskania pomocy socjalnej i prawnej.

 

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w oparciu o Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?"Za życiem" są:

 

- kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny

 

- rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje bądź uzyskać wsparcie asystenta rodziny należy skontaktować się z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

- w siedzibie Działu przy ul. Bartłomieja 3 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

- telefonicznie, 22 852 61 30

 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem":

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

Program "Za Życiem": http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250

 

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Za życiem":

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Informator Ministerstwa Zdrowia, dotyczący programu "Za życiem":

 

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, mogą również starać się o świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł. Jest to jednorazowe świadczenie stanowiące wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, o ile upośledzenie to lub choroba powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

 

Uzyskanie wsparcia finansowego możliwe jest po złożeniu wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowego świadczenia i sposobu jego uzyskania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy:

 

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowego-swiadczenia-za-zyciem-

 

Wysokość świadczenia jest niezależna od kryterium dochodowego i nie jest uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+). Nie jest również traktowana jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej.

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184/59433/wniosek_o_jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem_0.pdf

 

 Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu:

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184//59433//wzor_zaswiadczenia_jednorazowe_swiadczenie.pdf

 

 

Informacje dot. zaświadczenia lekarskiego:

 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem/

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 10:56
 
Copyright © 2019 opsmokotow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.