Drukuj

Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet

Okres realizacji: VIII.2013-VII.2014
Projekt realizowany we współpracy ponadnarodowej ze Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm.

Projekt jest skierowany do 30 kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko i objętych wsparciem ośrodka pomocowego na terenie m.st. Warszawy.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia u 30 matek samotnie wychowujących dzieci na terenie m.st. Warszawy w czasie 12 miesięcy trwania projektu, w tym w szczególności: 

  • wzrost niezbędnych na rynku pracy umiejętności i kompetencji społecznych  uczestniczek,
  • wzrost kwalifikacji zawodowych uczestniczek,
  • wzrost motywacji uczestniczek do zmiany obecnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

Poradnictwo psychologiczne ? w ramach poradnictwa zapewnione zostanie wsparcie psychologa (warsztaty grupowe) i terapeuty (spotkania indywidualne) oraz warsztaty asertywności.
Coaching zawodowy ? kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pracy i tworzeniu ścieżki zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, obejmujące zajęcia z coachami zawodowymi i spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi.
Warsztaty aktywizacji zawodowej ? wsparcie mające na celu odnalezienie się na rynku pracy po raz pierwszy lub po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
Szkolenia komputerowe - celem szkolenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz nabycie, podniesienie lub uaktualnienie poziomu wiedzy dotyczącej podstaw obsługi komputera, użytkowanie podstawowych programów biurowych (word, excel), korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Dodatkowo przewidziano indywidualne konsultacje wspierające, które poprowadzą trenerzy prowadzący szkolenie.
Szkolenia zawodowe ? celem jest zdobycie lub aktualizacja kompetencji zawodowych. Uczestniczki projektu zostaną skierowane na szkolenia zawodowe na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego wspólnie z doradcą zawodowym.
Działania wspierające dla dzieci i młodzieży ? dla dzieci Uczestniczek przewidziano indywidualne wsparcie psychologiczne, którego celem jest  wzmocnienie poczucia własnej wartości młodych ludzi i przekonanie o konieczności kontynuacji nauki. Dodatkowo w ramach tego bloku przewidziano zajęcia z reedukatorem.
Wsparcie dodatkowe - doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne oraz usługa fryzjera i stylisty lub wizażysty.

Udział uczestniczek i ich dzieci we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. W czasie zajęć zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek.
Wartość całkowita projektu: 653 010 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro projektu:      
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy     
ul. Solec 48, I p., pokój 102
00-382 Warszawa      
godziny otwarcia biura: pon. ? pt. 10.00-16.00
tel.:  (22) 443 07 97
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna