Drukuj

Porozumienie
pod patronatem Pani Moniki Gołębiewskiej - Kozakiewicz
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
zawarte w dniu 20 listopada 2015 roku

       W dniu 20 listopada 2015 w obecności i pod patronatem Pani Moniki Gołębiewskiej-Kozakiewicz - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów, podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów - Panią Ewą Wąsik a Panem Jackiem Hernerem - Komendantem Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, zapowiadającej dobrą i efektywną współpracę na rzecz mieszkańców Dzielnicy.

 3osoby

 

Podpisane Porozumienie dotyczy kolejnej edycji szkoleń, jakie Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Specjalistycznej - będzie przeprowadzał na rzecz funkcjonariuszy Prewencji. Pierwsza została zrealizowana w 2014 roku i wzięło w niej udział 114 funkcjonariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych warsztatach.

Szkolenie dotyczy szeroko rozumianego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a szczególnie rozwijania umiejętności rozpoznawania przemocy, komunikacji z członkami rodzin oraz pracy z rodziną, która doświadcza tego trudnego problemu.

Program szkolenia jest przygotowany w oparciu o wnioski i zapotrzebowanie, wyrażone przez uczestników w poprzedniej edycji spotkań. Skonstruowany jest w taki sposób, aby poszerzyć wiedzę funkcjonariuszy o zjawisku przemocy domowej, jego etapach, różnicach pomiędzy przemocą a konfliktem, typach zachowań osób doświadczających i stosujących przemoc oraz o sposobach komunikacji z nimi. Poruszane są także zagadnienia dotyczące skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Funkcjonariusze Policji często są pierwszymi osobami, które mają kontakt z rodziną dotkniętą problemem przemocy. Pierwsze spotkanie ma jednak bardzo duże znaczenie. Od sposobu jego przeprowadzenia i efektów może zależeć dalsza współpraca z rodziną i pomoc jej w dążeniu do rozwiązania problemu przemocy, który jako zjawisko jest niezwykle niebezpieczne tak dla rodzin jak dla całego społeczeństwa. Dlatego też bardzo ważne jest, aby Policjanci, podejmujący pierwszy kontakt z rodziną byli odpowiednio przygotowani do tego, aby móc wesprzeć ją na pierwszym etapie współpracy.

Warto dodać, że podpisane Porozumienie jest elementem ciągłej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji, działającej na terenie Dzielnicy Mokotów. Nowe zjawiska społeczne i zapotrzebowanie rodzin na pomoc specjalistów, jakimi są również policjanci, powodują, że pracownicy służb muszą stale się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę oraz nią dzielić we wspólnym celu, jakim jest pomoc i służba mieszkańcom Dzielnicy.